Silsilah Hadis Dhaif dan Maudhuk

Hadith No. 7

Hadith No. 7

“Dua hal janganlah Anda dekati. Menyekutukan Allah dan mengganggu (merugikan) orang lain.”

Riwayat tersebut tidak ada sumbernya. Memang ia sangat masyhur dan menjadi perbicaraan dengan lafazh yang demikian. Namun saya tidak mendapatinya dalam kitab-kitab sunnah.

Barangkali riwayat itu berasal dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam al-Ghazali II/185, yang mengatakan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:

“Dua hal yang tidak ada sesuatu kejahatan yang melebihinya, iaitu menyekutukan Allah dan memudharatkan hamba-hamba Allah. Dan dua hal yang tidak ada kebaikan melebihinya iaitu iman kepada Allah dan memberi manfaat kepada hamba Allah.”

Hadith tersebut tidak ada dan tidak diketahui sumbernya. Al-Hafidz al-Iraqi dalam merincikan riwayat tersebut mengatakan, “Riwayat tadi telah dipaparkan oleh penulis kitab al-Firdaus dari hadith Ali sedang anaknya tidak menyandarkannya dalam musnadnya. Kerana itu, as-Subuki menyatakan bahawa apa yang tercantum dalam Ihya riwayatnya tidak bersanad.

– Silsilatul ahaadith ad-Dhaifah wal Maudhu’ah oleh Syeikh Nasiruddin al-Albani

Silsilah Hadis Dhaif dan Maudhuk

Hadith No. 6

“Hindarilah debu, kerana darinyalah timbulnya penyakit asma.”

Saya tidak mengetahui sumber hadith yang disebutkan oleh Ibnu Atsir dalam kitab an-Nihayah pada maddah “nasama” tersebut seraya mengatakannya sebagai hadith. Namun, saya mendapati ia tidak menyebutkan sumber aslinya secara marfu’ (sampai sanadnya kepada Rasulullah s.a.w)

Ibnu Saad dalam Thabaqat al-Kubra VIII/198 meriwayatkan bahawa Abdullah bin Saleh al-Mashri berkata, dari Harmalah bin Imran apa yang diceritakan kepada mereka oleh Ibnu Sindir pengikut (budak) Rasulullah s.a.w.. Ia berkata, “Suatu saat datanglah Amr Ibnu Alsh sedang Ibnu Sindir telah bersama sekelompok orang. Tiba-tiba orang yang bergerombol bermain-main menebarkan debu ke udara. Amr kemudian menghulurkan imamah (serban)-nya seraya menutupi hidungnya dan berkata ‘Hati-hatilah kalian terhadap debu kerana itu merupakan sesuatu yang paling mudah masuknya dan paling sulit keluarnya. Bila debu telah masuk menembusi paru-paru maka timbullah penyakit asma.”

Jadi di samping riwayat tersebut mauqud (terhenti sampai kepada sahabat) juga sanadnya tidak sahih. Alasannya:

1. Ibnu Saad hanya menyandarkan riwayat tersebut tanpa menyebutkan kaitan antara dia dengan Abdullah bin Saleh.

2. Ibnu Saleh itu lemah. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah.

3. Kaitan antara Harmalah dengan Ibnu Sindir tidak dijelaskan, kerana itu dikategorikan sebagai Majhul.

– Silsilatul ahaadith ad-Dhaifah wal Maudhu’ah oleh Syeikh Nasiruddin al-Albani

Silsilah Hadis Dhaif dan Maudhuk

Hadith No. 5

Hadith No. 5

“Tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu untuk Allah dan ia tidak meninggalkannya kecuali kerana Allah melainkan Allah menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik baginya dalam urusan agama serta keduniaannya.”

Hadith ini maudhu’. Saya sendiri pernah mendengar kata-kata tersebut diutarakan oleh seorang tokoh yang sedang mengisi acara di radio Damascus pada bulan Ramadhan.

Abu Naim telah mengutarakannya dalam Huliyatul-Auliya II/196, kemudian ia berkata, “Itu hadith gharib (asing).”

Menurut saya, sanadnya maudhu’ (palsu) sebab sesudah az-Zuhri tidak disebutkannya sama sekali dalam kitab-kitab hadith selain Abdullah bin Sa’ad ar-Raqi dan dia dikenal sebagai pendusta. Ad-Daraquthni menyatakannya sebagai pendusta seraya berkata, “Dia adalah pemalsu hadith.”

– Silsilatul ahaadith ad-Dhaifah wal Maudhu’ah oleh Syeikh Nasiruddin al-Albani

Koleksi Nota Ilmu Agama Islam

KEUTAMAAN SEDEKAH

Diantara keutamaan bersedekah antaranya :

1. Sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.”

(HR. Tirmidzi, di shahihkan Al Albani dalam Shahih At Tirmidzi, 614)

2. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di akhirat kelak, hari yang pada ketika itu tidak ada naungan lain selain dari naungan rahmat Allah ta’ala.

Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah:

Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.” (HR. Bukhari no. 1421)

3. Sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah SAW bersabda:

Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya.” (HR. Muslim, no. 2588)

Imam An Nawawi dalam syarah Muslim menjelaskan: “Para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud disini mencakup 2 hal:

Pertama : Hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya.

Kedua : Jika harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut tidak memberi kesan kepada pahala yang diperolehi, malah pahalanya dilipatgandakan.

4. Allah melipatgandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Ta’ala berfirman:

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (Surah Al Hadid: 18)

5. Sedekah menjadi bukti keimanan seseorang muslim. Rasulullah SAW bersabda:

Sedekah adalah bukti.” (HR. Muslim no.223)

Imam An Nawawi menjelaskan iaitu bukti kebenaran iman yang disebabkan oleh sedekah merupakan bukti dari Shidqu Imanihi (kebenaran imannya)”

Koleksi Nota Ilmu Agama Islam

HUKUM LELAKI BERAMBUT PANJANG & MEMAKAI TOPI KETIKA SOLAT

Sumber : Ustaz Ahmad Adnan Fadzil 

Soalan:

Assalamualaikum ustaz. Saya mempunyai sedikit kemusykilan tentang pemakaian ketika solat.Terutama pada bahagian atas kepala.

Saya seorang yang gemar berambut panjang namun ada segelintir yang mengatakan jika rambut panjang maka ia akan jatuh kepada haram. Adakah perkara ini benar?

Dan satu lagi ustaz, tentang pemakaian topi ketika solat. Saya sering memakai topi salji@snowcap yg kelihatan seperti anak tudung bagi wanita. Persoalannya adakah salah jika saya mengenakannya untuk digunakan sebagai pengganti songkok@kopiah memandangkan rambut saya panjang dan khuatir jatuh di bahagian dahi dan menyebabkan solat itu terbatal?

Itu sahaja ya Ustaz,harap ustaz sudi menjawab soalan saya ini.


Jawapan :

1. Lelaki ingin menyimpan rambut panjang; tidaklah dilarang agama kerana rambut Nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam- sendiri adakalanya beliau membiarkan panjang hingga ke bahu. Dalam Soheh al-Bukhari, terdapat hadis dari Anas yang menceritakan; “Rambut Rasulullah mencecah dua bahunnya” (Soheh al-Bukhari, kitab al-Libas, bab al-Ja’di, hadis no. 5452).

Walau bagaimanapun, hendaklah dipastikan gaya rambut tidak menyerupai orang kafir atau orang-orang fasik kerana Nabi bersabda; “Sesiapa menyerupai suatu kaum, ia dari kalangan mereka” (HR Imam Abu Daud dari Ibnu ‘Umar. Lihat; Sunan Abi Daud, kitab al-Libas, bab Fi Lubsi as-Syuhrah, hadis no. 3512).

2. Memakai kopiah tidaklah menjadi syarat sah solat. Harus mengerjakan solat dengan memakai kopiah atau tanpa memakainya. Begitu juga, memakai selain kopiah (topi dan sebagainya) tidaklah membatalkan solat jika ia bersih.

Walau bagaimanapun, pakaian kita ketika solat hendaklah menggambarkan kesopanan kita di hadapan Allah. Jika topi yang saudara pakai itu topi yang elok, bersih, kemas dan nampak bersopan, tidak mengapa saudara memakainya ketika solat. Jika tidak, baiklah saudara menanggalnya ketika solat sekalipun saudara solat tanpa memakai apa-apa di atas kepala. Jika saudara tetap memakainya tidaklah akan membatalkan solat, cuma masalah kesopanan sahaja.

Wallahu a’lam.

By Ustaz Ahmad Adnan Fadzil.

==================

[Sedikit perkongsian sebagai nota tambahan]

Al-Albani berkata: “Menurut pendapatku, sesungguhnya solat dengan tidak memakai tutup kepala hukumnya adalah makruh. Kerana merupakan sesuatu yang sangat disunnahkan jika seorang muslim melakukan solat dengan memakai busana islami yang sangat sempurna, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits: “Kerana Allah paling berhak untuk dihadapi dengan berhias diri.” (Permulaan hadis di atas adalah: “Jika salah seorang dari Kalian mengerjakan solat, maka hendaklah dia memakai dua potong bajunya. Kerana sesungguhnya Allah paling berhak dihadapi dengan berhias diri.”).

Diriwayatkan oleh al Thahawi di dalam Syarh Mas’aani al Aatsaar ( I / 221 ), al Thabarani dan al Baihaqi di dalam al Sunan al Kubra ( II / 236 ) dengan kualiti sanad yang hasan.

Fatwa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’, no. 9422, 24/45

Perlu diketahui bahwa kepala lelaki bukanlah aurat dan tidak disunnahkan untuk ditutup baik di dalam solat mauhupun di luar solat. Boleh saja seorang lelaki mengenakan ‘imamah atau songkok dan boleh juga ia membiarkan kepalanya tanpa penutup kepala dalam solat atau pun dalam keadaan lainnya. Dan perlu diperhatikan bahwa tidak perlu sampai seseorang menjelek-jelekkan orang lain atau melecehkannya dalam hal ini.

Wallahua’lam

By Admin

Koleksi Nota Ilmu Agama Islam · News and Update

DI BERI PERINGATAN & NASIHAT 

Kita mudah memutuskan (menghukum) sesuatu perlakuan atau perbuatan seseorang dengan menggunakan mata sebagai hakim. Apatah lagi jika perlakuan atau perbuatan mereka membuatkan kita merasa sakit hati.

Mengapa berkelakuan sedemikian? Perlukah kita terus sahaja membenci atau seharusnya memikirkan terlebih dahulu baik atau buruk perbuatan itu. Dan mungkin juga seharusnya dinilai terlebih dahulu kewajaran atau tidak wajar sesuatu perbuatan berkenaan sebelum membiarkan kemarahan dan kebencian meruap dan mengaburi norma akal.

Penilaian akal sahaja amatlah berbeza dengan penilaian akal bersama hati (iman).

Masih ingatkah akan kisah pengembaraan Nabi Musa a.s dengan Nabi Khidir a.s?

Bagaimana sekiranya jika perbuatan seseorang itu terhadap kita merupakan tanda pertolongan serta kasih sayang mereka terhadap diri kita, yang mungkin tidak mampu untuk memahaminya. Ketahuilah bahawa tidak semestinya seseorang itu perlu melaungkan niat serta hasrat baiknya dalam melaksanakan sesuatu perbuatan.

Kita amat membencinya akibat perbuatan mereka yang melibatkan kepentingan kita. Namun, berkemungkinan orang itu melakukannya atas pengetahuan serta tanggungjawab berlandaskan Al Quran dan Sunnah. Yang mana, jika dibiarkan dan tidak dilakukan akan menjerumuskan kita lebih jauh dalam perbuatan yang menzalimi diri sendiri serta keluarga.

Setiap kita berhak menyayangi serta mencintai. Namun, jangan biarkan perasaan sayang dan cinta itu berkompromi dengan nafsu sehingga hak-hak keadilan serta tuntutan syariat ditinggalkan. Sebagai muslim mari fikirkan, adakah cara kita menyayangi serta mengasihi sesuatu itu berlandaskan syariat? Bagaimana dikatakan menyayangi serta mengasihi ciptaan Allah SWT dengan tanpa menunaikan hakNya?

Oleh itu, belajarlah untuk berlapang dada serta berfikir dengan sewajarnya. Renungilah kisah Nabi Musa a.s dengan Nabi Khidir a.s kerana pengajaran daripadanya amat bernilai. Usahakanlah untuk diri kita dengan menghayati perintah serta larangan Allah SWT dengan ilmu bermanfaat serta amal yang benar seperti yang dituntut syariat.

Diriwayatkan bahawa Imam Hasan Al-Basri rahimahullah (wafat 110 H) berkata; 

” Kehidupan di dunia ini ibarat 3 hari, semalam telah pun berlalu termasuk apa yang ada di dalamnya. Adapun esok mungkin kau tidak akan menemuinya. Maka hari ini adalah bagimu untuk engkau beramal di dalamnya”

​Allah SWT berfirman:

“(Al-Quran) ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi ingat dan diberi nasihat dengannya; dan supaya mereka mengetahui (dengan hujjah-hujjah yang tersebut di dalamnya) bahawa sesungguhnya Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa; dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran, beringat dan insaf.” 

(Ibrahim: Ayat 52)

Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya.”

(An-Nahl: Ayat 90)

APA YANG DI CARI PADA UMUR BEGINI

Apa yg dicari pd saat umur begini

Apakah kekayaan yg menjadi mimpi

Tidak ku mampu mengejarnya berlari

Dek sifatnya mengganggu akal dan hati

Ku berjalan pagi dan malam silih berganti

Merenungi umur ku yang sentiasa melewati

Ah..sudah hampirnya waktu untuk ku pergi

Apakah bekalan ku nanti sudah mencukupi

Apa yg dicari pd saat umur begini

Apakah kemewahan yg menjadi mimpi

Aku tinggalkan keduanya dengan menyendiri

Bersembunyi memahami tuntutan Ilahi

Kerana hati mulai memahami

Semuanya ujian daripada Ilahi

Aku bersembunyi membaca dan mengaji

Perlahan merangkak kemudian berdiri

Masih juga resah di hati

Takut nanti tidak diredhai

Bersyukur aku dengan cara bersembunyi

Takut diintai nafsu dan dengki

Ya Ilahi lindungilah hati dan sembunyikan diri

Agar tetap ku dijalan yang ini

Biar dibenci manusia di bumi

Asalkan disukai di langit yang pasti

Semoga dipermudahkan perjalanan ku nanti

Kerana hati mulai memahami

Lemah aku berdiri sendiri

Tanpa nikmat darinya Ilahi

Apa yg cukup saat umur ku begini

Untuk ku harungi kegelapan nanti

Bekalan yg utama bukan duniawi

Melainkan perintah dan suruhan dari Ilahi

Wallahua’lam.

Koleksi Nota Ilmu Agama Islam

Malaikat Maut bukan Izra’il?

B​enarkah nama malaikat maut adalah Izra’il?
Jawapan:

Al-Qur’an dan al-Hadith tidak menyebut nama Izra’il ini. Ia hanya dikenali sebagai Malaikat Maut sahaja di dalam al-Qur’an dan al-Hadith. Firman Allah SWT:

Katakanlah: “Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) mu akan mematikan kamu; kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan”. (Surah al-Sajdah: 11)

Ibn Kathir menyebutkan: “Adapun nama Malaikat Maut tidak disebutkan secara jelas di dalam al Qur’an, dan juga hadith yang sahih. Namun penamaan Izra’il tertera di dalam beberapa athar.” (Lihat al-Bidayah wa al-Nihayah, 1/47)

Antara kitab tafsir yang menyebutkan bahawa nama Malaikat Maut adalah Izra’il adalah:

Tafsir al-Sam’ani (4/245) ketika mentafsirkan Surah al-Sajdah ayat 11.

Fath al-Qadir (4/289) ketika mentafsirkan Surah al-Sajdah ayat 11.

Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur’an (11/20) ketika mentafsirkan Surah al-Sajdah ayat 11.

Tafsir al-Sya’rawi (4/2574) ketika mentafsirkan Surah al-Nisa’ ayat 97.

Tafsir al-Muqatil (3/450) ketika mentafsirkan Surah al-Sajdah ayat 11.

Tafsir Al-Hidayah ila Bulugh al-Nihayah (9/5754) ketika mentafsirkan Surah al-Sajdah ayat 11.

Tafsir Ibn ‘Atiyyah (4/360) ketika mentafsirkan Surah al-Sajdah ayat 11.

Tafsir Ibn Juzay (2/142) ketika mentafsirkan Surah al-Sajdah ayat 11.

Tafsir al-Bahr al-Muhit (8/434) ketika mentafsirkan Surah al-Sajdah ayat 11.

Tafsir Adhwa’ al-Bayan (6/184) ketika mentafsirkan Surah al-Sajdah ayat 11.

Tafsir al-Wasit (8/119) ketika mentafsirkan Surah al-Sajdah ayat 11.

Tafsir Mafatih al-Ghaib (2/386) ketika mentafsirkan Surah al-Baqarah ayat 30.

Tafsir al-Samarqandi (3/542) ketika mentafsirkan Surah al-Nazi’at ayat 14.

Selain itu, ia juga ditemukan dalam Ihya’ Ulumiddin karangan Imam al-Ghazali (Lihat Ihya’ Ulumiddin, 4/467) yang mengambil riwayat daripada Asy’ath (hadis maqtu’) beliau berkata:

Maksudnya: Nabi Ibrahim bertanya kepada Malaikat Maut dan namanya adalah Izra’il. Padanya dua mata; satu di wajahnya, satu di belakang lehernya. Ibrahim bersabda: ‘Wahai Malaikat Maut. Apa yang kamu buat sekiranya satu nyawa di Timur dan satu nyawa lagi di Barat dan berlaku waba’ di mukabumi serta berkumpul dua kerisauan ini. Bagaimana kamu akan lakukannya?” Jawabnya: “Aku akan menyeru roh-roh dengan izin Allah SWT, maka jadilah ia berada antara dua jari aku. (al-‘Uzmah, 3/908)

Al-Qadhi ‘Iyadh juga menyebutkan tentang Izra’il dalam kitab al-Syifa bi Ta’rif al-Huquq al-Mustafa. (Lihat al-Syifa bi Ta’rif al-Huquq al-Mustafa, 2/303). Malah, Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah juga menamakan Malaikat Maut sebagai Iz’rail ketika membahaskan persoalan samada semua makhluk termasuk malaikat akan mati atau tidak. Kebanyakan kitab-kitab seperti di atas memang menukilkan sahaja tanpa ditanyakan sanad yang marfu’ dan sahih tentang penamaan ini.

Pada pandangan kami, perkataan Izra’il kemungkinan besar berasal daripada Bahasa Ibrani. Dalam Tanakh (salah satu daripada kitab suci agama Yahudi), perkataan Azrael ada disebutkan dan digambarkan sebagai Malaikat Maut. (Lihat A Dictionary of Angels: Including The Fallen Angels, hlm. 64-65) Maka, nama Izra’il ini secara jelasnya adalah riwayat Isra’iliyyat.

Kaedah bagi umat Islam ketika berinteraksi dengan riwayat Israiliyyat dibahagikan kepada tiga:

● Riwayat yang selari dengan syariat dan Al-Quran. Maka kisah-kisah sebegini berfungsi sebagai sokongan kepada apa yang telah disebutkan oleh keduanya.

● Riwayat yang bertentangan dengan syariat dan Al-Quran. Ini ditolak dengan sepakat para ulama’.

● Riwayat yang tidak terdapat dalam syariat dan Al-Quran samada selari atau bertentangan. Prinsipnya adalah tidak menerima dengan yakin dan tidak pula melarangnya.

Kesimpulannya, penamaan Malaikat Maut sebagai Izra’il ini termasuk dalam kategori ketiga dan kita tidak diperbolehkan untuk menafikannya, begitu juga mengiakannya secara pasti.

Maka, tidak ada masalah untuk menggunakannya walaupun ianya tidak ditemui dalam al-Qur’an dan Hadith, asalkan kita tidak meyakini secara pasti bahawa ianya adalah nama bagi Malaikat Maut.

Sumber : Al Kafili Al Fatawi