Kempen Semak Hadis · Silsilah Hadis Dhaif dan Maudhuk

Himmah (keteguhan niat) laki-laki dapat meluluhkan (menyingkirkan) gunung-gunung

​Hadith No. 3

“Himmah (keteguhan niat) laki-laki dapat meluluhkan (menyingkirkan) gunung-gunung”

Ini bukan hadith. Syeikh al-Aljuni dalam kitab Kasyful-Khafa berkata, “Saya tidak menyatakannya hadith. Namun ada sebahagian ulama’ yang meriwayatkan dari Syeikh Ahmad al-Ghazali bahawa ia mengatakan, Rasulullah s.a.w telah bersabda, “Himmatur Rijaali taqla’ul jibaala.”

Saya telah merujuk dan meneliti seluruh kitab sunnah namun tidak saya dapat di dalamnya. Adapun apa yang diutarakan Syeikh Ahmad al-Ghazali tentang hadith tersebut tidaklah dapat dibuktikan dan tidak pula dibenarkan sebab ia tidak termasuk pakar hadith.

Namun, ia seperti saudara kandungnya yakni Muhammad al-Ghazali, termasuk fuqaha sufi. Dalam Ihya Ulumuddin ia memang banyak mengutarakan hadith dan menisbatkannya kepada Rasulullah s.a.w., tetapi oleh al-Hafidz al-Iraqi dan lainnya dinyatakan tidak ada sumber asalnya (tidak sahih).

– Silsilatul ahaadith ad-Dhaifah wal Maudhu’ah oleh Syeikh Nasiruddin al-Albani

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s