Kempen Semak Hadis · Silsilah Hadis Dhaif dan Maudhuk

Barangsiapa yang tidak mencegah dari keji dan munkar, maka ia tidak menambah sesuatu pun dari Allah s.w.t kecuali kejauhan

​Hadith No. 2

“Barangsiapa yang tidak mencegah dari keji dan munkar, maka ia tidak menambah sesuatu pun dari Allah s.w.t kecuali kejauhan”

Hadith ini batil. Walaupun hadith ini sangat terkenal dan sering menjadi perbicaraan, namun sanad mahupun matannya tidak sahih.

Dari segi sanad, telah diriwayatkan oleh

at-Tabari dalam kitab al-Mu’jam,

al-Qudha’i dalam kitab Musnad asy-Syihab II/43,

Ibnu Hatim dalam Tafsir Ibnu Kathir II/414 dan

kitab al-Kawakib ad-Darari I/2/83, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas r.a..

Ringkasnya hadith tersebut sanadnya tidak sahih sampai kepada Rasulullah s.a.w, tetapi hanya mauquf (terhenti) sampai kepada Ibnu Mas’ud dan merupakan ucapannya dan juga hanya sampai kepada Ibnu Abbas r.a.

Kerana itu Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Kitabul Iman halaman 12, tidak menyebut-nyebutnya kecuali sebagai riwayat mauquf yang hanya sampai kepada Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas r.a.

Di samping itu, matannya juga tidak sahih kerana zahirny mencakup siapa saja yang mendirikan solat dengan memenuhi rukunnya. Padahal syara’ tetap menghukuminya sebagai benar atau sah, walaupun pelaku solat tersebut masih suka melakukan perbuatan yang bersifat maksiat.

Jadi, tidaklah benar bila dengannya (yakni solat yang sah) akan makin menjauhkan pelakunya dari Allah s.w.t.

Ini sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak pula dibenarkan dalam syariat. Kerana itu, Ibnu Taimiyyah menakwilkan kata-kata “tidak menambahnya kecuali jauh dari Allah” jika yang ditinggalkan itu merupakan kewajipan yang lebih agung dari yang dilakukannya.

Dan ini bererti pelaku solat tadi meninggalkan sesuatu sehingga solatnya tidak sah, seperti rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian, nampaknya bukanlah solat yang demikian (yakni sah dan benar menurut syarak) yang dimaksudkan dalam hadith mauquf tadi.

Dengan demikian jelaslah bahawa hadith tersebur dhaif, baik dari segi sanad mahupun matannya. Wallahua’lam.

– Silsilatul ahaadith ad-Dhaifah wal Maudhu’ah oleh Syeikh Nasiruddin al-Albani

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s